اگر مهمونی خیلی خاصی داشته باشید و بخواهید یک پذیرایی شیک و خاص برای مهمان در نظر بگیرید ،میوه آرایی دورهمیاتون را به سورنا استور بسپارید.

برای ثبت اطلاعات و اطلاعات بیشتر با شماره 09914662276 تماس حاصل نمائید.